พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวอาลำเกษียณราชการส่งไม้ต่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ เชื่อสามารถสานต่อภารกิจ พาองค์กรตำรวจไปสู่จุดหมายได้

2A8FCB86-57E3-48D6-A443-FBDCE205CA0D

วันที่ 23 กันยายน จ.นครปฐม ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ของ ตร. ประจำปี 2563 มีข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการทั่วประเทศ เป็นระดับชั้นยศพันตำรวจเอก(พ.ต.อ.) หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 475 นาย และมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ,พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.),พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,พล.ต.อ.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
.
ซึ่งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดสร้างรูปจำลองเข็มผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นรต.,พิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, พิธีเปิดห้องพักนักกีฬาชัยจินดา,พิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย
.
ต่อมาเวลา 16.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร. มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ ผบ.ตร. ทั้งนี้เนื่องจากฝนตกจึงได้เลื่อนกำหนดการพิธีตรวจแถวเกียรติยศออกไป และเริ่มงานเลี้ยงรับรองภายในห้องประชุมชุณหะวัน ในเวลา 17.00 น.
.
โดยพล.ต.อ.จักทิพย์ กล่าวบนเวทีภายในงานเลี้ยงรับรอง ว่า วันเกษียณอายุราชการของพวกเราก็มาถึงในวันนี้ ดั่งสุภาษิตที่ว่า “งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา” เพราะฉะนั้นตนขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ให้กับพวกเรา ตนรู้สึกซาบซึ้ง ตื้นตันใจที่เห็นพวกเราทุกคนมาในงานคืนนี้
.
นับจากนี้ไป ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ คือ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข จะสามารถนำพาองค์กรให้ไปสู่จุดหมายที่ได้ตั้งใจไว้ ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ตนเชื่อได้สนิทใจว่าสามารถที่จะรับภารกิจในทุกๆ ด้านได้ เพียงแต่พวกเราทุกคนต้องช่วยผู้บัญชาการท่านใหม่ ตนเองในฐานะที่เกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอให้แขกผู้มีเกียรติ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ด้วยกันคืนนี้ เมื่อจบงานแล้วขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
.
จากนั้นเวลา 19.45 น. จึงเริ่มพิธีตรวจพลแถวเกียรติยศ ที่ บริเวณลานศรียานนท์ โดยพล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผบช.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มอบโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปี 2563 ต่อมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. กล่าวสดุดีแก่ ผบ.ตร. และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในฐานะผู้แทนข้าราชการตำรวจ
.
ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้กล่าวโอวาทและกล่าวอำลาชีวิตราชการ ว่า ขอขอบคุณ ผบช.โรงเรียนนายร้อยตำรวจและผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ได้จัดพิธีตรวจพลแถวเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผบ.ตร. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผมรู้สึกประทับใจ ซาบซึ้งใจในความตั้งใจที่ได้จัดงานนี้ให้กับผม ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไป
.
ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายทั้งที่อยู่และไม่ได้อยู่ ณ ที่แห่งนี้ พึงระลึกเสมอว่าการที่เราได้อาสามาเป็นตำรวจนั้น หน้าที่หลักคือการดูแลทุกข์สุขของประชาชน เสียสละอุทิศกาย อุทิศใจให้กับการทำงาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างศรัทธาให้จงได้ เพื่ออยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือ การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินของเราไปตราบนานนิรันดร์กาล

ใส่ความเห็น