” รชฏ” มั่นใจคว้าเก้าอี้ สส. แม้จะเป็นพรรคเล็ก แต่ได้ใจประชาชน เพราะลงพื้นที่เคาะเสียงตลอด

1546519314431

” รชฏ” มั่นใจคว้าเก้าอี้ สส. แม้จะเป็นพรรคเล็ก แต่ได้ใจประชาชน เพราะลงพื้นที่เคาะเสียงตลอด

ร.อ.รชฏ พิสิษฐ์บรรณกร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ ได้กล่าวถึงว่า ตนมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคภราดรภาพจะสามารถ มีส.ส.เข้าไปนั่งในสภาได้อย่างแน่นอน เพราะมีการวางแผนงาน ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งหากได้ศึกษาและได้ดูผลงานที่ผ่านมาในการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นพรรคเล็กที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ก็มีความน่าสนใจและมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงแนวความคิดเชิงนโยบายที่เน้นไปถึงความรู้สึกและความต้องการของประชาชนที่มองเห็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมในด้านต่างๆและแสวงหาสิ่งความเท่าเทียมภายในชาติบ้านเมือง

“ คำว่าภราดรภาพ หมายถึง ความเป็นพี่น้อง ซึ่งเป็นความหมายที่ดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในชาติ เพื่อร่วมช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และหวังว่าประชาชนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก พรรคภราดรภาพจึงขอเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาบริหารประเทศโดยวิธีการประชาธิปไตย และมีแนวทางที่จะต้องการยุติความขัดแย้งของพรรคการเมืองใหญ่ในอดีต” ร.อ.รชฏ กล่าว

พรรคภราดรภาพถือว่าได้รับความสนใจจากทั้งอดีตนักการเมืองที่ มีประสบการณ์และผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายสมัย รวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางการทำงานแบบนักการเมืองยุคใหม่ มาร่วมกันออกแบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นพี่น้องทั้งภายในพรรคและประชาชนทั่วประเทศ สังเกตได้ว่าพรรคภราดรภาพจะไม่ค่อยวิจารณ์การทำงานของพรรคการเมืองอื่นๆของรัฐบาล เนื่องจากว่าเราพยายามรักษากติกา และให้เกียรติทุกพรรคการเมืองในการทำงานเพื่ออยากเห็นชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เคยผ่านมา ไม่ทำงานการเมืองแบบใส่ร้ายป้ายสี หรือมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น

ใส่ความเห็น