“หม่อมดำรงดิศ”ขึ้นดอยพบชนเผ่าชาติพันธ์ ชูนโยบายขอนำพาประเทศก้าวหน้า ยุติความขัดแย้ง จัดแบ่งเค็กให้สองพรรคใหญ่ คุมความมั่นคง-เศษฐกิจ

1547028522740

“หม่อมดำรงดิศ”ขึ้นดอยพบชนเผ่าชาติพันธ์ ชูนโยบายขอนำพาประเทศก้าวหน้า ยุติความขัดแย้ง จัดแบ่งเค็กให้สองพรรคใหญ่ คุมความมั่นคง-เศษฐกิจ

หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ นำพลโท สราวุธ กาพย์เดโช รองหัวหน้าพรรค นายนิธิพล รวานนท์ รองเลขาธิการพรรค พร้อมคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ จ.ตาก ณ.หมู่บ้านทรัพย์เจริญ 16-17 เพื่อร่วมกิจกรรมพบปะประชาชน คนไทยเชื้อสายม้ง และแนะนำพรรคภราดรภาพ ให้เป็นที่รู้จัก
หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า

พรรคภราดรเป็นพรรคใหม่แต่ตั้งใจเข้ามาทำงานรับใช้บ้านเมือง โดยมีนโยบายพรรคคือ 4 ปัญหาต้องยุติ 4 เปลี่ยนให้ดีขึ้น 4 ปัญหาต้องยุติคือ ปัญหาความยากจน ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหายาเสพติดและปัญหาการคอรัปชั่น ต้องหยุดให้ได้ ส่วน 4 เปลี่ยนให้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนเศรษฐกิจ เปลี่ยนสังคม เปลี่ยนคนไทยให้มีศักยภาพและเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าที่ผ่านมา เพราะพรรคภราดรภาพ เราเน้นเรื่องความเท่าเทียมกัน เน้นเรื่องความเสมอภาคของคนไทยทุกคน และเราคือพลังคนรุ่นใหม่…เป็นพลังของประเทศไทย พร้อมจับมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้า ส่วนไหนสามารถดูแลเศรษฐกิจได้ดีให้พัฒนาไป ส่วนไหนดูแลด้านการปกครองได้ให้จัดการไป ส่วนเราๆขอทำหน้าที่ดูแลทุกข์ของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น